Terugblik op drie jaar MVO

  • Geplaatst op 28 juni 2023

Naarmate we het vierde jaar van onze audits voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) naderen, is het een goed moment om terug te blikken op wat er in de afgelopen drie jaar is gebeurd en vooruit te kijken naar wat er komt. Toen we officieel begonnen met de MVO-prestatieladder, werd duidelijk dat we als familiebedrijf al een duurzaam denken hebben in de zin dat we willen dat het bedrijf voortduurt, zodat de volgende generatie het kan overnemen. Het is deze manier van denken die onze inspanningen heeft vergroot om Luiten Food toekomstbestendig te maken op de lange termijn.

We hebben ons MVO-managementsysteem gebaseerd op zeven thema’s die wij en onze stakeholders belangrijk vonden om te monitoren en aan te pakken. Hieronder staan enkele belangrijke hoogtepunten van de afgelopen jaren. Voor informatie over alle thema’s, zorg ervoor dat u het duurzaamheidsrapport van 2022 hier leest.

 

Duurzame energie en transport:

Sinds de start van onze metingen in 2019 hebben we aanzienlijke investeringen gedaan in onze zonne-energie-infrastructuur. Dit heeft ons in staat gesteld om ons gebruik van niet-hernieuwbare energie, en de daaruit voortvloeiende koolstofemissies, met ongeveer 20% te verminderen. Met dit resultaat zijn we op koers om tegen 2030 koolstofneutraliteit te bereiken voor scope 1 en 2.

Bovendien duiken er weer mogelijkheden voor biobrandstoffen op en wordt gekeken om het gebruik van HVO100 in onze eigen vloot te implementeren. Hierdoor zouden onze emissies nog eens met 40% verminderd worden. Wij geloven dat uitstootvermindering en het omschakelen naar groene alternatieven de meeste impact zal maken, waarbij alleen gecompenseerd wordt voor de kleine resterende emissies.

Transparante rapportage:

Zoals eerder vermeld, wordt ons MVO-rapport elk jaar gepubliceerd op onze website om onze stakeholders een transparant overzicht te geven van onze duurzaamheidsprestaties in de afgelopen drie jaar. Vorig jaar is er aanzienlijke inspanning geleverd om onze rapportage “CSRD-proof” te maken, ruim voor de door de EU gestelde deadline. Om dit te faciliteren, hebben we de volledige GRI-standaarden geïmplementeerd, waardoor geïnteresseerde partijen bedrijven objectief kunnen vergelijken, zowel binnen als tussen sectoren. We hebben een consultatiesessie gepland met onze accountants om te zien hoe we ons MVO-rapport kunnen integreren in onze financiële overzichten om één geconsolideerd prestatierapport te creëren.

Dierenwelzijn en traceerbaarheid:

Aangezien dit de twee thema’s zijn die het dichtst bij onze producten zelf staan, is het belangrijk om altijd actuele informatie te hebben over onze producten en hun leveranciers. We willen dat onze klanten een weloverwogen keuze kunnen maken over welke producten het beste aansluiten bij hun behoeften. Om dit te faciliteren, zijn we van plan om een leveranciersportaal te creëren waar leveranciers gevraagd worden om duurzaamheidsinformatie te uploaden, die vervolgens wordt vergeleken tussen verschillende leveranciers. Met deze informatie kunnen we elke klant het juiste product bieden en kunnen we proactiever duurzaamheidsinformatie delen over onze producten.

 

We zijn altijd op zoek naar manieren om ons duurzaamheidssysteem en prestaties verder te verbeteren. Dus als er iets is wat u wilt suggereren of bespreken, stuur dan gerust een e-mail naar csr@luitenfood.com.