Duurzame energie

Luiten Food

Duurzame energie en transport

De uitstoot van CO2 en de reductie daarvan is wereldwijd het meest besproken duurzaamheidsonderwerp. Met het oog op een fossielvrije samenleving in 2050, is iedereen aan het onderzoeken hoe zij over kunnen stappen op 100% hernieuwbare energiebronnen. Ook bij Luiten Food – Thomas Foods Europa zijn wij bezig om onze energiemix te verduurzamen.

Zonnepanelen zijn de meest zichtbare investering die wij de afgelopen tijd hebben gedaan. Ook ons moderne bedrijfspand met energielabel A zorgt ervoor dat wij minder grijze stroom af hoeven te nemen en zo onze CO2  -emissies kunnen reduceren. De zonnepanelen zijn in fases geplaatst en gedeeltelijk in 2019 en 2021 in gebruik genomen. Hierdoor staat het aantal zonnepanelen nu op ongeveer 1750 stuks.

Ons transport draagt, na de ingekochte energie, het meest bij aan ons CO2 -verbruik. Voor ons eigen transport zijn wij momenteel oplossingen aan het zoeken om onze uitstoot te kunnen verminderen. Momenteel bekijken wij de volgende opties: HVO100, elektrisch en waterstof. Elektrische en waterstofvrachtwagens zijn op dit moment nog niet praktisch inzetbaar. Tests met de HVO100 zijn uitgevoerd en dit behoort momenteel tot de mogelijkheden voor in de toekomst.

Onze doelen voor 2030

Wij gebruiken door de aard van onze operaties een behoorlijke hoeveelheid stroom voor onze koelinstallaties. Ons wagenpark draagt ook significant bij aan onze CO -uitstoot. Door over te schakelen naar groene stroom en duurzame brandstoffen willen wij onze CO-uitstoot sterk gaan reduceren. Het streefdoel is minimaal Net-Zero in scopes 1 en 2 in 2030.

Behaalde resultaten:

  • +/- 1750 zonnepanelen operationeel sinds 2021;
  • 40% van het stroomverbruik opgewekt door eigen installatie in 2022;
  • De CO2 -intensiteit van onze operatie (per kg verkocht product) verminderd met 33% in de periode 2020-2022.

Ook meer weten over verpakking en afval?

Luiten Food
Jim Pardon

Jim Pardon