Privacyverklaring

Luiten Food
Uruguays rund
 1. Inleiding

1.1 De Luiten Food privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) door de besloten vennootschap Luiten Food B.V., evenals de aan haar gelieerde vennootschappen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer: 27052765 (hierna: “Luiten Food”, “ons”, “wij” en “we”).

1.2 Uw persoonsgegevens kunnen door Luiten Food kunnen worden verwerkt, bijvoorbeeld in het kader van uw afname van Luiten Food Producten en Diensten, uw bezoek aan onze websites (luitenfood.com), of in verband met uw contact met ons.

1.3 In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over de manier waarop Luiten Food persoonsgegevens verwerkt en hoe u contact kunt opnemen met Luiten Food om uw rechten in te roepen. Ook staat in de privacyverklaring aanvullende informatie die voor u eventueel relevant kan zijn.

 

 1. Categorieen van persoonsgegevens

2.1 Wij kunnen één of meer van de volgende categorieën van persoonsgegevens over u verwerken:

   1. Personalia (Voor- en achternaam; geslacht; geboortedatum)
   2. Persoonlijke contactgegevens (Adresgegevens; telefoonnummer; e-mailadres)
   3. Zakelijke contactgegevens (zakelijk e-mail adres, zakelijk telefoonnummer, overige gegevens over werkgever)
   4. Bedrijfsgegevens (Bankrekeningnummer, KVK-nummer, BTW-nummer)
   5. Apparaatgegevens (IP-adres, Locatiegegevens, Internetbrowser en apparaat type)
   6. Online activiteit (Gegevens over uw activiteit op onze website; Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen wanneer deze onderdeel zijn van een advertentienetwerk, aan- of afmelding voor nieuwsbrieven)
   7. Overige gegevens over onze klanten en/of medewerkers van onze klanten, dan wel klanten of leveranciers van onze klant en hun medewerkers, in verband met de afname van Luiten Food Producten en Diensten;
   8. Overige persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt.

2.2 Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie, gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

2.3 Wij hebben niet de intentie gegevens verzamelen over personen jonger dan 16 jaar. We hebben echter geen technologie beschikbaar om te controleren of een persoon ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Vermoed u dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens hebben verwerkt over een minderjarige, neem dan gelijk contact met ons op, dan zullen wij die persoonsgegevens verwijderen.

 

 1. Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens

3.1 Wij mogen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verwerkt.

3.2 Wij verwerken doorgaans voornamelijk contactgegevens, om u contact te houden en om onze afspraken over het gebruik van de Luiten Food Producten en Diensten te kunnen uitvoeren en handhaven.

3.3 Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, om:

   1. U te kunnen bellen, e-mailen, of op een andere manier met contact u op te nemen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
   2. U goederen te kunnen leveren bij het door u opgegeven adres;
   3. U antwoord te kunnen geven op door u aan ons gestelde vragen;
   4. U te informeren over wijzigingen van Luiten Food Producten en Diensten.
   5. U onze nieuwsbrief en/of reclamefolders verzenden, wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven.
   6. Luiten Food analyseert bezoekersgedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren.
   7. Luiten Food analyseert bezoekersgedrag op onze website aanbod van Luiten Food Producten en Diensten af te stemmen op de voorkeuren van de websitebezoeker, indien de websitebezoeker hiervoor met zijn of haar (cookie-)instellingen toestemming heeft gegeven. Luiten Food analyseert surfgedrag van bezoekers van onze website over verschillende websites om aanbiedingen af te stemmen op de voorkeuren van de websitebezoeker, indien de websitebezoeker hiervoor met zijn of haar (cookie-)instellingen toestemming heeft gegeven

3.4 Verwerking van uw persoonsgegevens is geen wettelijke verplichting voor u. Wij kunnen wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan fiscale en andere wettelijke verplichtingen.

 

 1. Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

4.1 Wij mogen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken, wanneer hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. De grondslag voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens is in de meeste gevallen een wettelijke verplichting van Luiten Food om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren, het uitvoeren van de overeenkomst met u voor het afnemen van Luiten Food Producten en Diensten, of uw toestemming.

4.2 In uitzonderlijke gevallen kan de grondslag zijn dat Luiten Food een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens, in dat geval heeft u het recht om bezwaar te maken. U kunt in uw bezwaar aangegeven waarom in uw situatie wij geen gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens, of waarom in uw situatie uw privacybelang zwaarder weegt. Kijk onder “uw rechten” om te zien hoe u schriftelijk een gemotiveerd bezwaar kunt indienen bij Luiten Food.

4.3 Voor het gebruik van uw locatiegegevens en voor het sturen van de nieuwsbrief is de grondslag altijd uw toestemming, waar wij u om vragen vóór gebruik.

4.4 U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Intrekking van toestemming doet niet af aan de rechtmatigheid van de op toestemming gebaseerde verwerkingen die plaatsvonden vóór deze intrekking.

4.5 Bij het niet verstrekken van benodigde gegevens of het intrekken van toestemming kunnen sommige Luiten Food Producten en Diensten niet of niet optimaal meer worden geboden.

 

 1. Cookies

5.1 Op onze websites maken wij gebruik van technologie die informatie uit uw randapparatuur kan lezen of informatie op uw apparatuur kan opslaan (hierna: “cookies”). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Lees voor meer informatie onze cookieverklaring hier: www.luitenfood.com/cookiebeleid/.

5.2 Onze website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies:

   1. Cookies met een puur technische functionaliteit zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw instellingen worden onthouden.
   2. Cookies met een analytische functionaliteit stellen ons in staat om statistieken bij te kunnen houden over hoeveel bezoekers onze website krijgt, welke pagina’s het meest worden bekeken en hoe land een pagina wordt bekeken. Wij gebruiken voor het bijhouden van statistieken een cookie van Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Europese Economische Ruimte. Wij streven ernaar steeds de meest privacy-vriendelijke instellingen die Google Analytics ons biedt te selecteren.
   3. Tracking cookies kunnen uw gebruiksgedrag doorgeven aan advertentienetwerken. Uw gebruiksgedrag wordt door de advertentienetwerken gecombineerd met vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites krijgen waarop zij adverteren. Op basis hiervan wordt een interesseprofiel over u gemaakt, om u relevante advertenties te kunnen tonen op andere websites, die zijn afgestemd op dit interesseprofiel, een voldoende gedetailleerd interesseprofiel kan als een persoonsgegeven worden aangemerkt. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

5.3 U kunt via uw browser geplaatste cookies verwijderen en het accepteren van (bepaalde) nieuwe cookies uitzetten. U kunt ook informatie die eerder is opgeslagen weer verwijderen via de instellingen van uw browser. De volgende hyperlinks bevatten meer informatie over hoe dit kan worden ingesteld in verschillende internetbrowsers: Chrome Microsoft Edge Firefox Safari.

 

 1. Bewaartermijnen

6.1 Luiten Food bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verwerkt.

6.2 In uitzondering op de in 6.1 genoemde hoofdregel kan Luiten Food uw persoonsgegevens langer bewaren voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals fiscale bewaartermijnen.

 

 1. Ontvangers

7.1 Luiten Food kan uw persoonsgegevens onder omstandigheden delen met derden wanneer hiervoor een grondslag bestaat, bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst met u, of om te kunnen voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

7.2 Luiten Food maakt als bedrijf gebruik van externe dienstverleners. Externe dienstverleners kunnen uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken in onze opdracht. Externe dienstverleners ontvangen van ons niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk om hun opdracht uit te kunnen voeren. Externe dienstverleners waar Luiten Food gebruik van maakt zijn onder andere: hostingproviders, IT-leveranciers, betaaldienstverleners, onderaannemers, externe salaris- en urenregistratie.

7.3 Luiten Food sluit met bedrijven die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken een verwerkersovereenkomst, op de in de AVG voorgeschreven wijze, bijvoorbeeld om ervoor zorg te dragen dat externe dienstverleners uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en passende technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen hebben getroffen.

 

 1. Social Media/ WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN

8.1 Als onderdeel van de functionaliteit van onze website, bijvoorbeeld “buttons” op onze website, kan de websitebezoeker koppelen aan online accounts (hierna: “sociale media account”) die de websitebezoeker heeft aangemaakt bij derde partijen die een sociale media platform (hierna: “sociale media platform”) exploiteren.

8.2 Door onze website toegang te verlenen tot een sociale media account kunnen wij toegang hebben tot de inhoud van de sociale media account, inclusief maar niet beperkt tot interesses en vriendenlijsten, afhankelijk van je privacy-instellingen bij het sociale media platform. Afhankelijk van de privacy-instellingen die jij of derden hebben ingesteld kan persoonlijk identificeerbare informatie over jou of derden via de sociale media account zichtbaar zijn op onze website. Je gebruikersrelatie met het sociale media platform wordt uitsluitend beheerst door je gebruikersovereenkomst(en) met dat sociale media platform. Wij doen geen moeite om enig sociale media te beoordelen voor enig doel, inclusief maar niet beperkt tot, voor nauwkeurigheid, legaliteit, of niet-inbreuk van de inhoud van een sociale media account. Raadpleeg altijd zelf het privacybeleid van het sociale media platform.

8.3 Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Websites van derden en hun inhoud worden door ons niet onderzocht of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid, inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacy-praktijken of ander beleid. Raadpleeg altijd zelf het privacybeleid van de websites van derden.

8.4 Wij kunnen adverteerders toestaan om hun advertenties en andere informatie op bepaalde delen van onze website weer te geven, zoals zijbalkadvertenties of banneradvertenties. Wij bieden slechts de ruimte om dergelijke advertenties te plaatsen en hebben geen andere relatie met adverteerders.

 

 1. Beveiliging

9.1 Luiten Food neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@luitenfood.com.

9.2 Luiten Food heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

   1. Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
   2. TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
   3. DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
   4. DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres
   5. (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres

 

 1. Uw rechten

10.1 U heeft het recht Luiten Food te verzoeken om inzage tot en correctie, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van de gerechtvaardigde belangen van Luiten Food. U heeft onder omstandigheden recht op dataportabiliteit.

10.2 U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10.3 U heeft het recht uw eventuele toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Intrekking van toestemming doet niet af aan de rechtmatigheid van de op toestemming gebaseerde verwerkingen die plaatsvonden vóór deze intrekking. Intrekking van uw toestemming kan ertoe leiden dat Luiten Food bepaalde diensten niet meer aan u kan leveren.

10.4 Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@luitenfood.com. .

10.5 Luiten Food B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

 1. Wijzigingen

11.1 Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij publiceren de meest recente versie van deze verklaring op onze website.

 

Luiten Food B.V.

Klaverblad 11,

2266JK

Stompwijk, Nederland

www.luitenfood.com

+31 71 580 8020

Privacy@luitenfood.com

Privacyverklaring

Download hier de privacyverklaring.