ONZE FOCUS OP DUURZAAMHEID

Onze visie en voortgang op maatschappelijk verantwoord ondernemen

Luiten Food

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het bedrijfsleven is een dynamische en steeds veranderende omgeving waar zelfs de kleinste beslissing een grote impact kan hebben op mensen, lokale samenlevingen en de natuur. Het is voor elk bedrijf van het grootste belang om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in zijn branche. Het gaat hierbij allang niet meer alleen om het creëren van maximale winst, zoals vroeger de algemene gedachtegang was.

We doen ons uiterste best om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij op de people, planet en profit aspecten. Als familiebedrijf wil je eerlijk en integer met je stakeholders en omgeving omgaan. Zonder het als maatschappelijk verantwoord te bestempelen, hebben we in de afgelopen jaren al een hoop voor elkaar gekregen op het gebied van MVO. Sinds 2020 zijn we onze duurzaamheidsambities gaan uitwerken en zijn we gestart met het implementeren en continu verbeteren van ons MVO-managementsysteem. Stakeholders worden actief betrokken bij het bepalen van de relevante MVO-thema’s om zo hun wensen en eisen mee te nemen in het beslisproces.

Ondanks dat er een zeer breed scala aan MVO-thema’s is, is het van belang om op de meest materiële thema’s te focussen. Het is daarom van belang om de thema’s te selecteren waar Luiten Food de meeste impact kan maken. Mede door de input van stakeholders is Luiten Food – Thomas Foods Europa tot zes thema’s gekomen die materieel zijn én waar wij impact op kunnen maken.

Lees meer over onze visie!

Luiten Food
DUURZAAMHEID

MVO BIJ LUITEN FOOD

Bekijk hieronder een korte video over onze belangrijkste MVO-thema’s

Onze aandachtspunten

duurzame energie

DUURZAME ENERGIE EN TRANSPORT

 • Groene stroom & duurzame brandstoffen
 • CO2-uitstoot reduceren
 • Door de aard van onze operaties gebruiken wij een behoorlijke hoeveelheid stroom voor onze koelinstallaties. Ook ons wagenpark draagt significant bij aan onze CO2-uitstoot.

  Met het overschakelen naar groene stroom en duurzame brandstoffen willen wij onze CO2-uitstoot sterk reduceren.

  Duurzame energie
recycle

VERPAKKINGEN EN AFVAL

 • Vermindering plastic materialen
 • Steeds meer recyclen
 • Producten die Luiten Food - Thomas Foods Europa bewerkt, worden verpakt in kunststof. Wij zijn ons aan het oriënteren op oplossingen voor het verminderen van plastic materialen en de recyclemogelijkheden hiervan.

  Ook is afvalverwerking een aandachtspunt waar steeds meer gerecycled moet gaan worden.

  Verpakking & Afval
goed werkgeverschap

GOED WERKGEVERSCHAP

 • Zorgen voor een familiecultuur
 • Veiligheid op de werkvloer
 • Een organisatie kan niet bestaan zonder werknemers, Luiten Food - Thomas Foods Europa is hier dan ook geen uitzondering op. Doordat wij inzetten op goede voorzieningen, veiligheid op de werkvloer en een hechte familiecultuur zorgen wij er met zijn allen voor dat iedereen met plezier zijn of haar werk uit kan voeren. Wij hopen op deze manier ook een visitekaartje af te geven aan nieuw aanstormend talent.

  Welzijn medewerkers
dierenwelzijn

DIERENWELZIJN

 • Garantie van dierenwelzijn
 • Onze hoogste prioriteit is om bij de producten die wij verkopen, het dierenwelzijn te kunnen garanderen. Door middel van het bezoeken van onze leveranciers en strenge inkoopeisen, verminderen wij de kans dat er ongeregeldheden optreden in onze keten die het welzijn van de dieren in gevaar kunnen brengen.

  Dierenwelzijn
traceerbaarheid

TRACEERBAARHEID

 • Traceerbaarheid van producten
 • De traceerbaarheid van onze producten draagt bij aan de transparantie die wij willen leveren aan onze klanten.
  Omdat het voor klanten mogelijk is om de origine van de producten te achterhalen, voorkomen wij voedselfraude en risico’s op dierenmishandeling.

  Productie & Logistiek
Jim Pardon
Heeft u vragen over onze MVO-thema’s? Neem dan gerust contact op.

 

Contact opnemen

DE MVO-PRESTATIELADDER

Luiten Food – Thomas Foods Europa is gecertificeerd tegen de MVO-prestatieladder op niveau 4. De prestatieladder helpt Luiten Food – Thomas Foods Europa om op een gestructureerde manier continu te verbeteren op de “People, Planet en Profit” aspecten.

MVO-prestatieladder certificaat

elektrisch rijden

MVO-RAPPORTAGES

Het is belangrijk om eerlijk en transparant te rapporteren over onze duurzaamheidsprestaties. Zo is het voor iedereen mogelijk om onze prestaties in te zien en te vergelijken.