Wild

Wilde gans

Wij kunnen u o.a. het volgende aanbieden:
• Wilde gans
• Wilde ganzenfilet

De grauwe gans komt voor van Noord-Europa tot in het uiterste noordoosten van Azië. In maart broedt ze van tijd tot tijd in Noord- en Midden- Duitsland, in de late herfst trekken de dieren in formatie naar het zuiden.

De grauwe gans leeft in grote moerassen, meren en plassen, die met riet of struiken zijn omgeven.

De voeding bestaat uit allerlei soorten graankorrels, haver, klaver en jonge zaadjes.