Exotisch wild

Kangoeroe

· Kangoeroestriploin
· Kangoeroeloinfilet
· Kangoeroelongfilet
· Kangoeroetopside
· Kangoeroerumpsteak
· Kangoeroesilverside
· Kangoeroebiefstuk
· Kangoeroebout
· Kangoeroegoulash
· Kangoeroetrimming

Wie kangoeroe zegt, denkt onmiddellijk aan Australië. Niet vreemd natuurlijk, omdat dit het enige continent is waar kangoeroe’s voorkomen. Er zijn bijna 50 verschillende soorten kangoeroes, waarvan er op 4 soorten gejaagd wordt. De Australische regering bepaalt jaarlijks welke aantallen kangoeroe’s mogen worden geschoten. Dit afschot is noodzakelijk omdat de kangoeroes een serieuze bedreiging vormen voor het verkeer en omdat zij in grote delen van Australië woestijnvorming veroorzaken door overbegrazing. De meest voorkomende soorten zijn de Euros, Wallibies, Grijze- en Rode-kangoeroes. Kangoeroes zijn echte nachtdieren, overdag liggen zij vaak in groepjes onder de eucalypthus bomen.

Leefomgeving kangoeroe

Kangoeroes leven in geheel Australië met uitzondering van enkele zeer natte gebieden. Wel heeft elk soort zijn eigen verspreidingsgebied. Kangoeroes zijn gras- en bladeters. Omdat Australië een vrij droog land is veroorzaken zij veel problemen voor de boeren: kangoeroes eten namelijk het voedsel van het vee op. Bovendien zijn zij dol op de landbouwgewassen die op het land groeien. Alhoewel jaarlijks 10% van de populatie wordt geschoten, nemen de aantallen nog jaarlijks toe. Het onder controle houden van de aantallen kangoeroes kost de Australische regering vele miljoenen en om dit te bekostigen heeft Australië haar hoop gevestigd op de export van kangoeroevlees.

Kangoeroe jacht

Ondanks dat men de enorme aantallen kangoeroes wil beperken, handhaaft Australië de zeer strenge eisen voor de jacht op kangoeroes. Dit betekent dat elke kangoeroe-jager in het bezit moet zijn van een vergunning om te mogen jagen, hiervoor is een diploma wat blijkt geeft van zowel theoretisch als praktische kennis vereist. Bovendien moeten jagers een zeer hoog kennis-niveau hebben van dierenwelzijn, jachtmethoden en vleeshygiëne. De gehele kangoeroe-jacht staat onder controle van de Animal Welfare Organization of Australia.

Kangoeroe seizoen

Er is geen echt slacht- of jachtseizoen voor kangoeroes, het vlees wordt het gehele jaar geïmporteerd en geslacht. Wel is er regelmatig geen aanvoer door overstromingen in bepaalde gebieden.

Vlees kangoeroe

Kangoeroevlees is mooi rood van kleur en bijzonder mager. Bovendien heeft het een hoog proteïne gehalte en bevat het veel mineralen. Het vlees is afkomstig van dieren die hun hele leven in de vrije natuur hebben doorgebracht, puur scharrelvlees dus. Kangoeroevlees wordt geslacht in EU goedgekeurde slachterijen en volgens HACCP normen geslacht en verwerkt.

Vanwege de grote afstand naar Europa en Amerika wordt het meeste vlees bevroren verscheept. Vers kangoeroevlees op aanvraag verkrijgbaar.