Onze service

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het bedrijfsleven is een dynamische en steeds veranderende omgeving waar zelfs de kleinste beslissing een grote impact kan hebben op mensen, lokale samenlevingen en de natuur. Het is voor elk bedrijf van het grootste belang om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in zijn branche. Het gaat hierbij allang niet meer alleen om het creëren van maximale winst zoals vroeger de algemene gedachtegang was.

We doen ons uiterste best om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij op de people, planet en profit aspecten. Als familiebedrijf wil je eerlijk en integer met je stakeholders en omgeving omgaan. Dit kan slaan op duurzaam ondernemen, zoals ons nieuwe bedrijfspand, om zo de ecologische voetafdruk te verminderen, maar ook op het controleren van de leveranciersketen, om zo zorg te dragen dat onze producten aan onze ethische- en kwaliteitseisen voldoen. Stakeholders worden actief gemonitord om zo hun wensen en eisen mee te nemen in het beslisproces.

Om dit voor elkaar te krijgen heb je ook uiterst gemotiveerd personeel nodig. Gelukkig hebben onze medewerkers een echt hart voor het bedrijf. De familiecultuur draagt de kernwaarden van het bedrijf, die door alle medewerkers worden omarmd. Door te investeren in het welzijn, de veiligheid en de groei van onze medewerkers, in de breedste zin van het woord, motiveren we onze medewerkers om optimaal te presteren.

Om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid uit te dragen en objectiviteit te garanderen hebben we ervoor gekozen om ons te laten certificeren tegen de MVO prestatieladder. Dit, op de ISO 26000 gebaseerde, managementsysteem draagt zorg voor continue verbetering van de MVO prestaties van Luiten Food. Jaarlijks zullen wij hieronder een MVO rapportage publiceren om onze vooruitgang of complicaties mede te delen aan alle geïnteresseerde stakeholders. Ook bevat deze rapportage jaarlijks een herziende versie van onze MVO beleidsverklaring.

CSR report Luiten Food 2019 (Engels)

CSR report Luiten Food 2020 (Engels)

CSR report Luiten Food 2021 (Engels)

Certificaat MVO prestatieladder niveau 3