IFS Broker

IFS Broker

Naarmate de aanvoerketen globalisering groeit, worden grondstoffen en producten nog steeds op nieuwe manieren en uit verschillende bronnen gewonnen. Handelaars, tussenpersonen en importeurs zijn een integraal onderdeel bij het samenbrengen van producenten en detailhandelaren. IFS Broker is opgericht om ervoor te zorgen dat de veiligheid en kwaliteit van de producten de kloof tussen productie en distributie vullen. Handelspartners verwachten dat handelaars, tussenpersonen en importeurs hun productvereisten aan de fabrikanten communiceren en dat deze specificaties worden begrepen en geïmplementeerd.

De standaard controleert de betrokken partijen om ervoor te zorgen dat zij passende maatregelen hebben getroffen in hun dienst, zodat hun leveranciers functioneren volgens productveiligheid en kwaliteitseisen. Handelaars, tussenpersonen en importeurs moeten ook nagaan of hun leverancier voldoet aan deze problemen, zodat de geleverde producten voldoen aan regelgeving en contractuele specificaties.

IFS Broker-audits worden uitgevoerd door gekwalificeerde accountants van onafhankelijke erkende en erkende certificeringsinstanties. De standaard bevat de volgende onderwerpen:
• Senior management verantwoordelijkheid
• Beheersysteem voor kwaliteits- en productveiligheid
• Resource management
• Planning en service proces
• Metingen, analyses, verbeteringen
• Productverdediging.

Klik hier voor ons IFS Food certificaat.

Voor meer informatie, zie: https://www.ifs-certification.com